Do zadań psychologa szkolnego należy:

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych,

- zajmowanie się działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawieniu się problemów,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- prowadzenie warsztatów psychologicznych,

- współpracowanie z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych,

- współpracowanie z kadrą pedagogiczną.