STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W OPOLU