bank   Konto Rady Rodziców – Bank Spóldzielczy – 55 8898 0003 9001 0028 2480 0001