Biblioteka

2022_Regulamin_korzystania_przez_uczniów_z_bezpłatnych_podręczników_i_materiałów_edukacyjnych_oraz_przekazywania_uczniom_materiałów_ćwiczeniowych_w_Publicznej_Szkole_Podstawowej_nr_30_w_Opolu_2022.doc

Szkolna biblioteka w Chmielowicach to pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia oraz Internetowe Centrum Multimedialne.

Internetowe Centrum Multimedialne oficjalnie otwarte zostało 5 października 2006 roku. Powstało dzięki ministerialnemu programowi współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny. Jest on częścią biblioteki szkolnej. Są 4 stanowiska komputerowe, z których jest dostęp do Internetu i programów multimedialnych. Centrum to pomaga uczniom w docieraniu do informacji oraz wykonywaniu zadań domowych poleconych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych , służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Dla użytkowników udostępniony jest także skaner i drukarka .

Uczniowie bardzo chętnie korzystają z biblioteki – wypożyczają lektury oraz książki, które ich interesują; korzystają na przerwach z czytelni – kiedy to biblioteka staje się dla nich miejscem wyciszenia i spokoju; korzystają ze stanowisk komputerowych na przerwach i po zakończonych lekcjach – aby przygotować zadania domowe z poszczególnych przedmiotów czy prezentacje multimedialne na określony temat.

Biblioteka szkolna posiada przeszło 4500 woluminów, z których większość to lektury szkolne oraz literatura dziecięca (baśnie, bajki i książki młodzieżowe). Księgozbiór biblioteczny jest nieustannie poszerzany oraz uaktualniany. Dość znaczne miejsce zajmuje księgozbiór podręczny, w którym znajdują się tradycyjne encyklopedie, atlasy, albumy itp. , z którym uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać w ramach pracy czytelni.

Dla nauczycieli udostępniony jest szeroki wybór filmów edukacyjny na kasetach video oraz płytach CD, a także kilka programów edukacyjnych na komputer.

W bibliotece szkolnej przeprowadzane są lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, które prowadzi bibliotekarz szkolny oraz lekcje biblioteczne z poszczególnych przedmiotów, które prowadzą nauczyciele – przedmiotowcy.

Rokrocznie biblioteka przygotowuje wystawki tematyczne dla społeczności szkoły oraz dla zaproszonych gości. I tak odbyły się wystawki nt.:

Co wiem o Afryce
Kultura i życie Chin i Japonii
Regiony kulturowe Polski i ich tradycje

Rokrocznie odbywają się także konkursy czytelnicze uczniów. Biblioteka szkolna jest więc centrum informatycznym, informacyjnym oraz „oazą spokoju” w trakcje przerw międzylekcyjnych.