reguhistoria4-wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-4-wczoraj-i-dzis.pdf

reguhistoria5-wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzis.pdf

reguhistoria6-wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-6-wczoraj-i-dzis.pdf

reguhistoria7-wymagania-na-oceny-kl-7-nowa-edycja.pdf

reguhistoria8-wymagania-na-oceny-kl-8-nowa-edycja.pdf

reguKryteria_religia.pdf

regumuzyka-4-2023-rozklad-materialu-z-planem-wynikowym.pdf

regumuzyka-5-rozklad-i-plan-wynikowy.pdf

regumuzyka-6-rozklad-materialu-z-planem-wynikowym.pdf

regumuzyka-7-rozklad-materialu-z-planem-wynikowym.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-angielskiego-w-klasie-1-3.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-angielskiego-w-klasie-4-8.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-polskiego-w-klasie-4.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-polskiego-w-klasie-5.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-polskiego-w-klasie-6.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-polskiego-w-klasie-7.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-j-polskiego-w-klasie-8.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_biologii_w_klasie_5.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_biologii_w_klasie_6.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_biologii_w_klasie_7.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_biologii_w_klasie_8.pdf

 

reguINFORMATYKA_Klasa_4.pdf

reguINFORMATYKA_Klasa_5.pdf

reguINFORMATYKA_Klasa_6.pdf

reguINFORMATYKA_Klasa_7.pdf

reguINFORMATYKA_Klasa_8.pdf

reguWOS-wymagania-edukacyjne-na-poszczegolne-oceny-dzis-i-jutro.pdf

reguwymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-_techniki.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-fizyki-w-klasie-7.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-fizyki-w-klasie-8.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-4.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-5.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-6.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-7.pdf

reguwymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-8.pdf

reguWYMAGANIA_EDUKACYJNE_-WF4-8.pdf

regu WYMAGANIA_EDUKACYJNE_kl._I-III_-_nowe.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_geografii_dla_klasy_7.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_języka_mniejszości_narodowej-językniemieckiego_kl_4-6.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_języka_mniejszości_narodowej-języka_niemieckiego_kl_1-3.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_języka_niemieckiego_w_klasie_7.pdf

reguWymagania_edukacyjne_z_języka_niemieckiego_w_klasie_8.pdf

regu Wymagania_edukacyjne_z_chemii_na_poszczególne_oceny_w_obszarach_wskazanych_w_podstawie_programowej.pdf

 reguwymagania_edukacyjna__na_poszczególne_oceny_edb_kl_8.pdf