Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz duplikatów dokumentów

Szanowni Państwo poniżej udostępniamy dokument zawierający procedurę wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów,  a także duplikatów kart rowerowych, świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za ww czynności.