https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-publicznych-szkol-podstawowych

Dokumenty do pobrania – dziecko z obwodu szkoły:

Dokumenty do pobrania – dziecko spoza obwodu szkoły: