Informujemy, że szkoła nie prowadzi spraw związanych z ubezpieczeniem NNW.

Niemniej jednak przedstawiamy poniżej oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które nadesłały do szkoły swoje oferty na Rok Szkolny 2023-2024:

 7B13-IV_OWU_NNW_EDUKACJA.pdf

allianz_ulotka_nnw_nnwallianz2023_1.pdf

OFERTA_COMPENSA.pdf

Oferta_dl_rodziców-warianty.pdf

Oferta_InterRisk_23-24.pdf

oferta_PZU.pdf

Oferta_TUZ_23-24.pdf

PZU-_informacje_ogólne.pdf

PZU_NNW.pdf

Szkoły_Podstawowe_Ponadpodstawowe.pdf

tuz_ulotka_nnw_dzieci_i_m__odzie___2023_dziecko2023_1.pdf